Procesy magazynowe i ich optymalizacja

Media / March 2, 2016 / No Comments /

W obliczu wyzwań stawianych przez współczesny rynek coraz większą wagę przykłada się w logistyce wewnątrzmagazynowej do całościowej optymalizacji składowania i wszystkich czynności magazynowych. Poprawę tych czynników osiągnąć można nie tylko poprzez rozsądne gospodarowanie przestrzenią magazynową, ale także poprzez zsynchronizowanie automatycznej identyfikacji i kompletacji danych z wykorzystaniem wyspecjalizowanych modułów systemów logistyczno-informatycznych.

IT w magazynie

Stosowanie rozwiązań z pogranicza IT i logistyki w magazynie to już nie przyszłość, a codzienność. Gros firm wprowadza informatyczną obsługę magazynu w taki sposób, by system był w stanie przejąć kontrolę zarówno nad przyjmowaniem, składowaniem, kompletowaniem, jak i wydawaniem zasobów magazynowych. Oczywiście takie zmiany nie są możliwe bez odpowiedniego dostosowania struktury wszystkich procesów zachodzących w magazynie oraz na etapie produkcji i sprzedaży produktu ostatecznego. W efekcie możliwe jest utrzymanie zapasów magazynowych na poziomie, który jest maksymalnie niski, ale równocześnie umożliwia w pełni wydajną obsługę klienta końcowego.

WMS z ERP czy bez?

Istnieją trzy podstawowe typy systemów WMS. Mogą być albo standardowe, albo stanowić moduł systemu ERP, jak w chociażby w przypadku Comarch Altum, albo być oparte o tak zwany pakiet realizacji łańcucha dostaw. Ostateczny wybór konkretnego rozwiązania powinien zawsze zależeć od dwóch czynników: celów biznesowych przedsiębiorstwa oraz jego realnych potrzeb strukturalnych.

WMS, czyli Warehouse Management System

WMS, czyli magazynowe systemy informatyczne, mogą obejmować różne funkcje, a ich ostateczny kształt zależy nie tylko od typu rozwiązania, które wybierzemy, ale także od stopnia jego wdrożenia.
Grupy czynności magazynowych, które mogą obsługiwać systemy WMS:
obsługa danych strukturalnych, za których pomocą opisane jest funkcjonowanie magazynu,
obsługa danych podstawowych,
obsługa przyjmowania towarów,
obsługa zarządzania składowaniem,
obsługa wydawania towarów,
Dodatkowo w ramach WMS istnieje możliwość obsługi tak zwanych cech pozostałych, takich jak na przykład podgląd magazynu, komunikacja z urządzeniami służącymi do automatycznej identyfikacji oraz współpraca z zainstalowanymi w obrębie firmy terminalami.


Leave a Reply